امروز : دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
سیاست فضای مجازی - 1

ضرورت سیاست عمومی در فضای مجازی

آیا نفس سیاست‌گذاری در رسانه‌ها به‌طور عام و سیاست‌گذاری در فضای مجازی به‌طور خاص نیز در راستای «سیاست‌گذاری عمومی» است؟ و آیا دولت می‌تواند از اتخاذ سیاستی مشخص در این زمینه خودداری کرده و منافع عمومی را نادیده بگیرد؟

تیتر دو