امروز : چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳
تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ - ۱۲:۵۰ ذخیره فایل ارسال به دوستان

واکاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

اين مقاله در پي آن است تا با رويکردي توصيفي تحليلي و با بهره گيري از روش مطالعات اسنادي و روش تحليل سند، به واکاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بپردازد.

چکیده
اين مقاله در پي آن است تا با رويکردي توصيفي تحليلي و با بهره گيري از روش مطالعات اسنادي و روش تحليل سند، به واکاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سياست فرهنگي و بررسي پيوستار چهار مرحله اي آن پرداخته شده و سپس به تبيين دو مرحله آغازين پيوستار چهار مرحله اي سياست فرهنگي جمهوري اسلامي در حيطه مسجد (نظريه فرهنگي و سياست گذاري فرهنگي) مبتني بر اسناد؛ قانون اساسي، اصول سياست فرهنگي و سند چشم انداز بيست ساله، انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به مثابه «نظريه فرهنگي» و برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم توسعه به منزله بعد «سياست گذاري فرهنگي» مي پردازد تا از اين طريق، نوع نگاه، اهميت و جايگاه مسجد در چارچوب سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف تبيين گردد.

كليد واژه: نهاد مسجد، سياست فرهنگي، نظريه پردازي فرهنگي، سياست گذاري فرهنگي و اسناد بالادستي
نویسندگان: عبدالملكي حسين, سليماني ساساني مجيد, نادري احمد
منبع: راهبرد اجتماعي فرهنگي : تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۳ , شماره ۱۱ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۳۲ .

دانلود مقاله

ارسال دیدگاه

*