مدیریت بحران‌های رسانه‌ای

هفدهمین گزارش راهبردی رسانه که از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شده، به موضوع «مدیریت بحران‌های رسانه‌ای» اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در گزارش حاضر که توسط مجید سلیمانی، نویسنده و پژوهشگر این سلسله از گزارش‌های راهبردی تهیه شده، نویسنده با بحث در مورد مفهوم بحران و بحران‌های رسانه‌ای تلاش دارد ضمن تحلیل و شناخت عوامل بحران‌زا، به آسیب شناسی جریان‌های رسانه‌ای بحران‌زا پرداخته و مخاطبان را با شیوه‌های مدیریت بهینه در جریان‌های بحران‌زای رسانه‌ای آشنا سازد.
طبق این گزارش، بحران رسانه‌ای حالتی است که در نتیجه آن توازن برنامه‌های رسانه‌ای دگرگون شده و مسئولان امور رسانه‌ای به تناسب حالت به وجود آمد، ناچار به ترسیم یا تعویض برنامه‌های از پیش تعیین شده می‌گردند. نکته مهم در این بررسی آن است که بحران رسانه‌ای پیش از آنکه به مسائل درونی مانند تغییر ناگهانی در مدیریت رسانه مربوط باشد. بیشتر با سایر بحران‌های بیرونی مرتبط است و حول مسائل سیاسی و اعمال قدرت سیاسی در جریان است.
بر اساس مفاهیم و تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، مفهوم بحران رسانه‌ای بیشتر در قالب سیاست‌های جنگ نرم مطرح است و در هماهنگی کامل با آنهاست. امروزه با گسترش و شیوع جنگ نرم، رسانه‌ها با انواع بحران‌ها مواجه هستند در چنین شرایطی و برای خروج از بن بست بحران‌های مذکور رسانه نیازمند مدیرانی کارآمد و حرفه‌ای است تا با توجه به موقعیت‌های مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این گونه پروژه‌ها را در مسیر درست هدایت نمایند. طبعاً به هر میزان رسانه و کارگزاران آن با شیوه‌های مدیریت بحران رسانه‌‌ای آشنا باشند بهتر می‌توانند بحران‌های رسانه‌ای را مدیریت کنند.
عناوین برخی از موضوعات ارائه شده در این گزارش عبارتند ار:
باز شناسی مفهوم رسانه‌ای، طبقه بندی بحران‌های رسانه‌ای، عوامل، عناصر، تکنیک‌ها، و تاکتیک‌های ایجاد بحران‌های رسانه‌ای، نقش سیاستگذاری‌های رسانه‌ای، نقش مخاطبان، گفتمان غالب و گفتمان مغلوب در تقابل‌های رسانه‌ای، مدیریت بحران‌های  رسانه‌ای، ایجادامید و آرام بخشی رسانه‌ای.