اسلام‌هراسی در سینمای هالیوود

هفته گذشته به دعوت برنامه گفتگوی فرهنگی، به گفتگو با سید محمد حسینی(كارشناس مجری) و پیام فضلی نژاد (فعال فرهنگی در حوزه سینما) با موضوع «اسلام هراسی و سینمای هالیوود» پرداختم. در این گفتگو، بر رویکرد سیاست گذارانه در ایجاد و تاکید بر روایت های سینمای هالیوود تاکید داشته‌ام. به نظرم از آنجایی که اسلام یک طرح از آینده جهان دارد، نظام سرمایه داری نمی تواندنسبت به آن بی تفاوت باشد و هنر و به خصوص سینما نیز محمل سیاستگذاری نظام سرمایه داری است. از سویی، توان هنری که بتواند در برابر این فضا مقاومت کند وجود ندارد و سینمای ما در فضای جهانی کمتر حرف برای گفتن دارد. در فضای مجازی نیز کلیشه ها در حال تکرار شدن است. بنابراین برای شروع مقابله با جریان اسلام ستیزی می توان از فضای مجازی آغاز کرد.

فایل این برنامه رادیویی را می‌توانید از اینجا در تلگرام دریافت کنید.

دریافت فایل برنامه از سایت رادیو گفتگو

متن خبر گفتگو در سایت رادیو گفتگو