نماهنگ | لطمه سازش به فلسطین

سپهبد قاسم سلیمانی: آیا کسی تصوّر می‌کند ملّت فلسطین می‌تواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری، می‌تواند بر جغرافیای خودش، بر ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون کند؟ امکان چنین چیزی هست [که] بتوان با دیپلماسی، فلسطین را به فلسطینیان برگرداند؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی SOLEIMANY.IR براساس این بخش از بیانات حاج قاسم سلیمانی، نماهنگ «لطمه سازش به فلسطین» را منتشر میکند.